Aangepast zoeken
Ziek zijn of worden is ook voor planten niet zo leuk 

   
Planten klagen niet hoorbaar, maar vooral zichtbaar.
Net zo min als bij mensen is niet elke ziekte even erg voor het voortbestaan. Toch is het geruststellend als er een diagnose kan worden gesteld voor een deskundig advies om de ziekte of een plaag te bestrijden. Vanwege de bedenkelijke gezondheid van ons milieu is niet elk chemisch middel meer geoorloofd om te gebruiken. Gelukkig zijn er andere middelen en nieuwe methoden om 'patiënten' weer gezond te maken.

(Bestrijdingen van) ziekten & plagen:
De stippelmot spint zich in Paardenstaart
De 'lieve', kleine mol Onkruid top 15
Chemische bestrijding Bladluizen: vervelende zuigers
Afrikaantjes tegen wortelaaltjes Slakken
Duist're leven van pissebedden
 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.