Aangepast zoeken
De zeven basisregels voor het houden van koi 

 
  1. Bezuinig nooit op het filter.
  2. Voor de vijver geldt: zekerheid voor alles.
  3. Koop de eerste vissen op een vertrouwd adres en houd verdere aankopen een flinke tijd in quarantaine.
  4. Zet niet te veel vissen in de vijver uit.
  5. Voer altijd met hoogwaardig koivoer.
  6. Ververs regelmatig een gedeelte van het water.
  7. Leer uw vissen en 'uw' vijverwater kennen.
1) Bezuinig nooit op het filter
Het filter is het hart van de koivijver. Wanneer hij niet goed functioneert, niet groot genoeg is voor de vijver of op een andere manier zijn werk niet goed doet, is de hobby gedoemd te mislukken. Een koivijver of een vijver met koi (ja, hiertussen zit verschil) zonder filter kan niet. Het verschil is de natuurlijke vijver, waarvan de eigenaar zich heeft laten verleiden tot de aanschaf van enkele koi, en de koivijver die weloverwogen is aangelegd. Een vijver met koi is gedoemd te mislukken. De tekening van het filter is uit het boek Koi Kichi van Peter Waddington. Dit filter is bestemd voor vijvers tot 12000 liter.

De externe maten zijn 2,80 m lang, 0,60 m breed en 47,5 cm diep. Het systeem wordt gevoed door 10 cm dikke pvc-buizen. Dit geldt ook voor de buis die naar het riool gaat. Het mechanische gedeelte van de filter bevat 20 filterborstels en het biologische gedeelte 2 segmenten met filtermateriaal van 45 cm lang. De nettodoorvoer in het filter bedraagt ongeveer 5000 liter per uur. Sterke beluchting op de aangewezen punten is een absolute noodzaak.
Het filter werkt als volgt: het water komt via de bodemafvoer in het mechanische filtergedeelte terecht, waar de borstels het grove vuil opvangen. In het biologische gedeelte doen bacteriën hun werk. Hierna wordt het water door middel van een pomp afgevoerd richting de vijver. Onderhoud aan het filter wordt als volgt gedaan: plaats de schuif in de doorlaat tussen het mechanische en het biologische gedeelte en haal vervolgens de standpijp uit de afvoer die richting het riool gaat. Het grove vuil wordt nu afgevoerd (borstels afspoelen met vijverwater), terwijl het biologische gedeelte niet wordt verstoord. U kunt zo'n filter zelf bouwen, maar is uiteraard ook kant en klaar te koop. Uitbreidingen met Vortex, UV-filter enz. zijn mogelijk, maar laat u hierover goed voorlichten bij de koispecialist. Ga hierbij niet te haastig te werk en kies voor het filter, waarop u absoluut vertrouwt. Bedenk dat een te groot filter niet bestaat!
Zelf zou ik het gefilterde water, voordat het de vijver ingaat, eerst nog door een moeraszone of -vijver laten lopen, omdat de planten die zich daarin bevinden heel veel voedingsstoffen (nitraten) uit het water halen. Hiermee kunt u algenbloei intomen, wanneer u dit wenst. Ik wijs er wel op dat zo'n 6 à 7 weken algenbloei per jaar, mits er voldoende belucht wordt en het nitrietgehalte in het water goed in de gaten wordt gehouden, absoluut niet erg is. Het komt uw vissen zelfs ten goede, want ze zwemmen in hun voer.

2) Voor de vijver geldt: zekerheid voor alles
Binnen uw vijver creëert u door middel van het filter een stabiele biotoop, waarin het voor uw vissen goed toeven is. Naarmate de vijver ouder wordt, wordt de biotoop beter. Daarom is het noodzakelijk de vijver in één keer goed aan te leggen. Het is een beetje de gewoonte binnen de koihobby om ieder jaar een nieuwe vijver aan te leggen. Het is beter dit te voorkomen door het in één keer goed te doen.
Safety first betreft natuurlijk in de eerste plaats de vissen. Daarom moet u ervoor zorgen dat er geen scherpe objecten of randen in de vijver aanwezig zijn. Wat betreft het materiaal kunt u het best rubberfolie kiezen. Dit is wel wat duurder dan andere foliesoorten, maar lekkages zijn bijna uitgesloten en doorvoeren, bodemafvoeren enz. zijn zeer eenvoudig te verwerken. Safety first dus. Plaats de bodemafvoer in het diepste gedeelte van de vijver, zodat grof vuil er als vanzelf doorheengaat. Vergeet ook niet de winterin- en uitlaat te plaatsen. Deze moeten zich op zo'n 20 cm onder het wateroppervlak bevinden.

3) Koop de eerste vissen op een zelfde, vertrouwd adres
en houd verdere aankopen een redelijke tijd in quarantaine. Wat is een vertrouwd adres vraagt u zich af? Ook hier is een aantal randvoorwaarden te geven. Allereerst moet u het gevoel hebben dat de verkoper ter zake kundig is en bovendien moet hij u ook nog een beetje liggen. U zult in de toekomst vaak bij hem terugkomen en dus moet hij bereid zijn de nodige tijd voor u uit te trekken om vragen te beantwoorden. Een vertrouwd adres herkent u ook aan de verkoopstellingen: zijn de vissen die daarin zwemmen gezond? Zwemmen er tamme vissen? Hoe gaat de handelaar met de vissen om? Allemaal vragen, waarop u uw conclusie kunt baseren.

4) Zet niet te veel vissen in de vijver uit
Begin zeker het eerste jaar met een kleine bezetting. Zodra u punt 7 onder de knie hebt, kunt u zelf bepalen hoe sterk u uw water kunt belasten. Een vuistregel valt niet te geven, simpelweg vanwege het eerder genoemde feit dat iedere vijver anders is.

5) Voer altijd met hoogwaardig koivoer
Hoogwaardig koivoer is speciaal voor koi samengesteld en verkrijgbaar in verschillende pelletdikten. Meestal bevat het spirulina-algen en gestabiliseerde vitamine C. Bovendien bevat het een hoge voedingswaarde, zodat er zo weinig mogelijk afvalstoffen in de vijver terechtkomen. Over de hoeveelheid voer, die u moet geven kom ik in punt 7 nog terug.

6) Ververs regelmatig een gedeelte van het water
Hoe u uw vijver ook inricht, welke filtertechnieken u ook gebruikt, hoe laag uw visbezetting ook is: er zal altijd een ophoping van voedingsstoffen in de vijver optreden. Daarom is het absoluut noodzakelijk om regelmatig een gedeelte van het vijverwater te verversen. U zult zien dat telkens wanneer u dit doet de vijver en uw vissen er nog beter uitzien.

7) Leer uw vissen en 'uw' vijverwater kennen
Het is een heel raar fenomeen dat water, een van de meest voorkomende elementen op aarde, door bijna iedereen wordt beschouwd als iets "wat uit de kraan komt" en dat diepere kennis erover bijna altijd ontbreekt. Het menselijk lichaam bestaat voor zo'n 80% uit water. Ergens diep in ons collectieve onderbewustzijn ligt kennis opgeslagen over wat goed water is. Onze voorouders hadden immers geen testsetjes waarmee ze konden meten of water drinkbaar was of niet.

Door met het water in uw koivijver om te gaan kunt u deze weggestopte kennis (misschien is intuïtie een beter woord) naar boven halen. Het water in uw vijver kent vele verschijningsvormen. Het kan er fris uitzien, maar ook een duffige uitstraling hebben. Het oppervlak kan hol of bol staan. Het kan een groene waas hebben of een diep-zwarte uitstraling. Het kan uitnodigen tot een duik of afstotend werken. Wanneer u deze verschijningsvormen hebt leren kennen, dan bent u wat de hobby betreft een eind op de goede weg. En, lach niet, ikzelf ga nog verder. Regelmatig houd ik een glas onder de uitloop van mijn filter en proef ik het vijverwater. Dit doe ik natuurlijk niet, wanneer er om de een of andere reden medicijnen inzitten, maar voor de rest ga ik ervanuit dat wat goed is voor mijn koi in ieder geval niet slecht is voor mij.

Op een gegeven moment zult u zover komen, dat u deze 'gevoelens' bij het water kunt koppelen aan het gedrag van uw vissen. Daarvoor moet u echter wel eerst het gedrag van iedere individuele vis leren kennen. En geloof me nu maar: iedere vis heeft zijn eigen karakter. Sommige karaktereigenschappen zijn gebonden aan de soort koi. Een Hariwake bijvoorbeeld is een redelijke onruststoker (in de goede betekenis van het woord), terwijl een Chagoi zeer snel tam is. Andere eigenschappen zijn per individu verschillend. De een zal bijvoorbeeld sneller reageren op een verslechtering van de waterkwaliteit dan de ander. Een handelaar vertelde me bijvoorbeeld dat een grote Ma-goi in zijn verkoopbassins werkelijk een chagrijn te noemen was, terwijl deze vis tijdens tentoonstellingen steeds de vrolijkheid zelve is. Je moet het maar leren zien en dat doe je door iedere dag goed naar de vissen te kijken en er regelmatig mee om te gaan.

Een groot voordeel van het kennen van uw vissen is, dat u gedragsveranderingen snel herkent. Een zieke houdt zijn vinnen tegen het lichaam. Er zijn echter allerlei signalen, waaraan u kunt zien dat een vis ziek gaat worden. Een voorbeeld? Wanneer een grote en snelle eter ineens ligt te herkauwen, dan is er iets aan de hand. Dit hoeft niet negatief te zijn, maar de reden van deze gedragsverandering moet wel worden gevonden.

Als u de eerste zes basisregels goed uitvoert en zich aan regel zeven houdt, kan het niet anders of u zult kunnen genieten van 'juwelen in de vijver'. U bent dan niet meer bang om vissen mee te nemen naar wedstrijden en verdere stappen in de vervolmaking van uw hobby te zetten.

Foto's koi: Ogata Koifarm, Japan


 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.