Aangepast zoeken
Gulden regels voor het houden van koi 

  De Nishikigoi, in ons land beter bekend als de koikarper, is de tuinen aan het veroveren. Er wordt heftig gestrooid met namen als: tuintrend, huisdier van de toekomst, knuffelkarper en keizer der vijvervissen. Daarom is het goed om nu (voorjaar) weer eens terug te gaan naar af.

Stel: de eerste redelijke dag, ergens eind februari/begin maart. De temperatuur is gestegen tot boven de 10 °C, de nachtvorst is teruggedrongen tot Polen. De eerste koiwerkdag is dus aangebroken. Het filter moet grondig worden schoongemaakt. Gedurende de wintermaanden zijn de daarin levende bacteriën gestorven en als die in het water terecht zouden komen, is een nitrietpiek niet te vermijden. Uiteraard voeg ik aan het filter nitrificerende bacteriën toe, zodat het filter goed wordt opgestart. Ook moet zo'n 50% van water ververst worden. Leidingwater is hiervoor over het algemeen zeer geschikt. Wanneer u hierover twijfelt, kunt u de waterwaarden opvragen bij het waterleidingbedrijf. Het resultaat van zo'n vijverwerkdag is werkelijk aanzienlijk te noemen. De vissen worden direct weer levendiger. Ze bedelen weer en ook de huid vertoont weer de volle gezondheidsglans. Maar wat de meeste verbazing wekt, is het water. Lag er 's ochtends nog een ietwat chemisch aandoend laagje op, nu is het fris en ik weet zeker dat het gezond water is.

Nu zult u zich afvragen: wat heb ik aan dit relaas? Wel ik hoop dat ik één feit als een paal boven water gekregen heb. De hele koihobby draait uiteindelijk om slechts één ding. Iedere bezitter van een koivijver moet er zeker van zijn dat het vijverwater, waarin zijn huisdieren zwemmen, te allen tijde gezond is. Dit vraagt een investering in geld en in tijd. Maar welke hobby vraagt dit niet?

Zeven regels
In de vele gesprekken die ik wekelijks voer met zowel koihobbyisten als specialisten, blijkt steeds dat iedereen zijn eigen benadering heeft. Bovendien kan ik u vertellen van een proef:
Naast elkaar werden twee precies dezelfde vijvers aangelegd. Alle omstandigheden waren identiek. Dezelfde filterinstallatie en ook het vissenaantal was gelijk. Zelfs werd er iedere dag evenveel voer aan de vissen gegeven. Wat bleek: de vijvers reageerden verschillend, waren na enkele maanden absoluut niet meer met elkaar te vergelijken. Iedere vijver toonde zijn eigen kuren en dit wekte toch wel verbazing. De conclusie die ik hieruit trek, is simpel: geen enkele vijver is gelijk. Iedere hobbyist staat dus, op een zevental basisregels na, alleen. Deze zeven basisregels heb ik geabstraheerd uit die vele gesprekken en natuurlijk uit mijn eigen ervaringen:
  1. Bezuinig nooit op het filter
  2. Voor de vijver geldt: zekerheid voor alles
  3. Koop de eerste vissen op een vertrouwd adres en houd verdere aankopen een flinke tijd in quarantaine
  4. Zet niet te veel vissen in de vijver uit
  5. Voer altijd met hoogwaardig koivoer
  6. Ververs regelmatig een gedeelte van het water
  7. Ken uw vissen en 'uw' vijverwater
Misschien is de laatste regel wel de belangrijkste. Een klik brengt u daar, waar ze uitgebreid en stuk voor stuk worden beschreven. Daar vindt u ook een filtertekening uit het schitterende boek Koi Kichi van Peter Waddington.


 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.