Aangepast zoeken
Vragen & antwoorden: planten 

  Ik ben op zoek naar een niet al te hoge tuinplant, die gedijt in de relatieve schaduw, augustus-september bloeit en het liefst rood van kleur is (de bloemen van de plant vanzelfsprekend).

Er zijn maar weinig planten die in augustus/september rood bloeien en bovendien willen gedijen op een halfschaduw- en/of schaduwrijke standplaats. Toch heb ik een aantal soorten voor u kunnen selecteren. Deze zijn achtereenvolgens:
Astilbe hybride 'Feuer' (schijnspiraea) bloeit koraalrood en is 0,60 m hoog.
Eupatorium purpureum 'Atropurpureum' (koninginnekruid), bloeit karmijnrood en wordt maximaal 2,50 m hoog. Deze is wellicht te hoog aangezien u een niet te hoge plant vraagt, echter het is een schitterende plant!
Serrulata seoanei (zaagblad), bloeit paarsrood met bloemen gelijkend op die van een korenbloem. Wordt 0,20 m hoog. De plant is niet overal direct verkrijgbaar, maar is zeker via een tuincentrum te bestellen.
Pennisetum alepecuroides 'Hameln' (lampenpoetsersgras), bloeit met roodbruine aren, wordt 0,40-0,70 m hoog.
Alle genoemde vaste planten vereisen een humeuze en vochtige grond met uitzondering van het lampenpoetsersgras; deze is goed te planten op schrale en droge grond.


Ik heb van een vriendin een olijfboompje uit Frankrijk gekregen. Ik wil het boompje volgend jaar in de tuin zetten. Kunt u mij adviseren over de grondsoort, die het beste is voor olijven? Hoe moet het plantje de komende winter door? Koel en weinig water of in de warme huiskamer?
Ik zou het heel erg op prijs stellen als u mij kunt adviseren. Ik heb in boeken etc. niets kunnen vinden. Logisch, want we zitten hier niet in Italië. Ik realiseer me wel dat een olijf heel kwetsbaar is hier, maar je weet maar nooit.

De olijf is in Nederland nog niet zo erg populair als huiskamer- en tuinplant. Toch is de olijf meer en meer in de groen-warenhuizen aan te treffen. Ondanks dit alles is de olijf al heel lang toegepast op buitens en bij landhuizen. In Nederland zijn in hoofdzaak twee soorten van het geslacht olijf in cultuur; dit zijn de Olea europea en de Olea italica. Waarom de olijf niet zo populair is, vindt z'n oorzaak in het feit dat het een uiterst langzame groeier is en het heel lang duurt voor er ooit eens bloemen, laat staan vruchtjes, aan verschijnen. Daarbij is het een beetje een saaie plant. Hoogstens de fris-groene (olijf-groene) of grijze bladkleur van de lancetvormige blaadjes lijken op het eerste gezicht decoratief. Wordt de plant ouder, dan is de grillige vertakking van de struik bijzonder fraai.

Grond en pot-/kuipmaat De grondsoort waarin je een olijf moet worden geplant, kan niet zomaar bestaan uit potgrond; deze is veel te voedingrijk. Het beste is een leemhoudende- of kalkrijke kleigrond aan te schaffen. Dit is in zakjes te koop in een goed gesorteerd groen-warenhuis. Plant de olijf meteen in een heel ruime pot of kuip. Een minimale maat is zo'n 50 cm. Waar een olijf een hekel aan heeft, is het regelmatig verpotten! Druk de grond rond de wortels goed aan.

Verzorging Verzorg de olijf slecht! Dat wil zeggen: geef heel weinig water. Alleen vanaf april tot ongeveer einde oktober water geven. In de winterperiode is het beter geen water te geven. De olijf is typisch een plant die in de winter het beste in een kille, maar vorstvrije slaapkamer kan over- winteren. Ik raad niet aan de plant in de verwarmde huiskamer te houden. Meestal vallen de blaadjes er vrij snel af en sterft de plant. De olijf is zo'n typische 'oranjerie-plant': 's zomers in de tuin (in de kuip houden) en 's winters binnen zetten.
Overigens is een olijf vrij gemakkelijk te stekken. Hiervoor is het nodig dat een jong takje met een zogenaamd 'hieltje' van de struik wordt afgesneden. Een hieltje is een takje met een stukje bast van de tak eraan, vanwaaraf deze is afgesneden. Het hieltje in stekmedium dopen en in een bakje steken met scherp zand. Over het bakje een licht doorlatend plastic folie aanbrengen. Prik een aantal luchtgaatjes in de folie. Na ongeveer twee maanden is de stek beworteld en kan deze in een pot geplant worden met de aangegeven grondsoort. Bij een goede verzorging overleeft een olijf makkelijk drie of meer (mensen)generaties!


Kunt u mij vertellen of Polygala myrtifolia in een bak op het zuiden goed zal bloeien? Is deze plant in Nederland te koop en zo ja, waar kan ik dan een kweker vinden?

Ik heb naarstig gezocht naar het opgegeven geslacht en de soort: Polygala myrtifolia. Deze heb ik niet gevonden in de veelheid van boeken, die ik bezit. Wel worden andere soorten Polygala in Nederland gekweekt. Een aantal daarvan is verkrijgbaar, al zult u daar moeite voor moeten doen. De soort Polygala behoort tot de familie van de Polygalaceae of - in gewoon Nederlands - de vleugelbloemachtigen. De bekendste Polygala is de P. chamaebuxus, een wintergroen struikje met leerachtige, groene, ovalen blaadjes. De bloemen ervan verschijnen in april tot en met half mei en zijn bleekgeel. Deze soort is, mits op een beschutte plaats geplant, winterhard. De plant is met de hulp van een tuincentrum of een vaste-plantenkwekerij wel te bestellen.
Verder zijn er nog soorten zoals
P. vayredae, een kruipende plant met karmijnrode bloemen en gele kiel. Deze soort is wel eens te zien in zuidelijke landen, zoals Zuid-Frankrijk en Spanje, maar naar mijn weten niet verkrijgbaar in Nederland. De soort is onvoldoende winterhard om hier in Nederland aangeplant te kunnen worden. Een van oorprong uit Zuid-Afrika afkomstige soort is P. dalmaisiana: een heesterachtige met purperkleurige bloemen die in april-mei verschijnen. Ook deze soort is ongeschikt om buiten aangeplant te worden. Zowel P. vayredae als P. dalmaisiana kan wel in pot worden geplant en in de zomer op een zonnige plaats tussen andere planten worden gezet. Beide planten zijn in Nederland zo zeldzaam dat ze niet via de reguliere handel verkrijgbaar zijn. Naar ik vrees zal P. myrtifolia (nogmaals: deze soort heb ik niet kunnen vinden) eveneens niet zomaar te bestellen zijn.

Hoe zou u er wel aan kunnen komen?
  1. probeer het eens via een plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot bevordering van Tuin- en Plantkunde. In een beetje grote woonplaats bestaat er wel zo'n afdeling
  2. dezelfde maatschappij geeft een blad uit: 'Groei en bloei'. Hierin zou u een oproep kunnen plaatsen. Misschien dat iemand in Nederland u aan een plant of stekken kan helpen. 'Groei en Bloei' ligt in de meeste openbare bibliotheken ter inzage.


Ik ben op zoek naar planten die van oorsprong uit Japan afkomstig zijn. Ik zoek deze planten omdat ik in mijn Japanse tuin in aanleg het liefst alleen dergelijke planten zou toepassen. Nu is een Acer japonicum, of een Lonicera japonicum geen twijfelaar, maar hoe zit dat bij Hosta's of varensoorten of Vinca minor? In mijn tuinboeken staat maar zelden de oorsprong van de planten genoemd.

Het sortiment bomen, struiken, vaste planten en bolgewassen, dat van oorsprong z'n herkomst heeft uit Japan, is dermate groot dat het ondoenlijk is om hiervan 'even' een lijst bij te voegen. Ik hoop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. Mocht u evenwel van specifieke soorten de herkomst willen weten, dan kan ik dat voor u opzoeken.
Op zich is de soortnaam 'japonicum' achter de geslachtsnaam niet het enige bewijs voor herkomst uit Japan. Aan veel soortnamen is het helemaal niet direct afleesbaar, dat een plant van oorsprong uit Japan is ingevoerd. In het boek 'Nederlandse Dendrologie' en ook 'Gekweekte Kruidachtige Gewassen' is steeds per soort aangegeven waarvandaan de boom en vaste plant afkomstig zijn. Beide boeken zijn ooit uitgegeven bij H. Veenman & Zonen te Wageningen (ISBN?). Deze boeken zijn de absolute standaard in de 'vakwereld'. Voor wat betreft heesters, is het boek 'Bloeiende Heesters' van Het Spectrum b.v. (ISBN 90 274 2361x) een uitstekende uitgave. Ook in dit boek wordt de herkomst van struiken vermeld.


Graag zouden wij meer informatie ontvangen over het aanleggen van een border met Lupines. Welke soorten zijn bijvoorbeeld winterhard? Met welke andere planten zijn Lupines goed te combineren en welke eisen stelt deze plant aan bijvoorbeeld de bodem?

Over de hele wereld verspreid zijn er zo'n 300 soorten. Hierin hebben twee soorten een belangrijke rol gespeeld, namelijk Lupinus arboreus en Lupinus Polyphyllus. Deze werden gebruikt voor het kweken van de nu bekende cultuurvariëteiten, Poluphyllus ofwel de Russel-hybriden. De Lupine is geschikt als solitair, maar kan zeer zeker goed worden gecombineerd met andere overblijvende planten. De Lupine houdt van zon tot halfschaduw en is veeleisend wat de grond betreft, namelijk een humusrijke, vochtige, kalkarme, goed doorlatende grond. Lupine bereikt een hoogte van 80 cm, dus zet de plant in combinatie met andere planten in een border iets op de achtergrond.
Andere soorten die dezelfde omstandigheden vragen zijn o.a.
Phlox, Astilbe, Delphinium, Salvia, Papaver, Rudbeckia, Inula, Monarda, Sedum, Echinops, Helenium, Liatris, Primula, Veronica, Coreopsis, Viscaria, Aubrietia, Saponaria, Centaurea, Hemerocallis, Aster en Iberis.

Hallo, ik ben Désiree en wil graag iets weten over een kuipplant die ik pas gekocht heb. De plant heet Callistemon citrinus splendens. Bij de plant was een simpel kaartje met (voor mij) weinig informatie, bijvoorbeeld bloeitijd VI-IX, hoogte max. 1.50, standplaats zonnig, bijmesten VI_IX:2/M en snoeien X. De plant staat op een stam. Graag wil ik weten hoe ik hem moet snoeien, wat moet ik doen als de bloemen zijn uitgebloeid, moet ik die laten zitten? Boven de bloem groeien volgens mij alweer nieuwe blaadjes. Ook wil ik graag weten wat ze bedoelen met die tekens bij het bijmesten. Ik wacht op bericht van jullie en alvast bedankt.

De Callistemon citrinus splendens is afkomstig uit oostelijk Australië. De felrode borstelachtige bloemen verschijnen halverwege de zomer. In het wild groeit de plant op vochtige plaatsen. De toevoeging 'citrinus' heeft te maken met de bladeren die bij kneuzen een citroengeur verspreiden. Wanneer de plant zo'n twee meter hoog is, zijn de takken afhangend. De blaadjes zijn naaldvormig.
De verklaringen op het etiket kunnen als volgt 'vertaald' worden: bloeitijd VI-IX = bloeit in de periode juni-september, bijmesten VI-IX:2/m = 2 keer bijmesten in de periode juni-september (bijvoorbeeld Pokon vloeibare plantenmest), snoeien X = (bij)snoeien in de maand oktober.

Over snoeien:
Snoei de plant hoofdzakelijk op vorm. De bloemen komen voornamelijk op jong hout te voorschijn. Als de bloem(en) is/zijn uitgebloeid kan/kunnen ze worden verwijderd. Knip onder de bloem de steel door (ondanks dat boven de bloem jong blad is uitgelopen). Het wegsnoeien van de bloemen is niet beslist noodzakelijk; snoeien in het najaar wel. De plant heeft een constant vochtige bodem nodig. In het najaar het water geven halveren.


Het gaat om een pioenroos: deze komt elk jaar in de knop (ongeveer 3 à 4 cm in doorsnede), maar de bloem zet nooit door. Ra, ra hoe kan dit?

Pioenrozen zijn planten die vooral lang vast op dezelfde plaats moeten blijven staan. Het niet uitkomen van de bloem kan een gevolg zijn van een te zonnige plaats. Pioenen houden van halfschaduw. Een andere oorzaak is vaak dat er op het moment van het ontluiken van de bloem te weinig voedingsstoffen in de grond zitten. Gesteld dat dit zo is, dan kunnen vlak voor het uitkomen van de bloem een paar handjes gedroogde koemest rond de plant worden gestrooid. Dus eind mei, begin juni. Daarna de grond goed vochtig houden. Succes verzekerd.

Welke planten zijn geschikt om onder bomen te planten. Oppervlak ca 60 m2 waaronder een grote perenboom, een grote notenboom en enkele pruimenbomen?
Waar kan ik Ardap van cyanamid kopen als langwerend middel tegen o.a. spinnen. Zit in spuitbus 750 ml, is een Duits produkt en ooit eens in België gekocht, maar kan het ook daar niet meer vinden.

Uit de beschrijving van wat er allemaal aan bomen op het stuk grond staat, trek ik de conclusie dat het een schaduwrijke plek is. Toch is daar iets goeds van te maken. Het is wel aan te bevelen een laag nieuwe grond aan te brengen. De bestaande ondergrond moet dan eerst goed losgespit worden. Als beplanting kan worden overwogen: klimop, Pachysandra, Vinca, Kaukasische vergeet-mij-niet, lelietje der dalen, Helleborus, schoenlappersplant, Anemone, Primula's etc. Plant in grote groepen, dat geeft het meeste effect. Als heester kunnen daarbij als solitair bijvoorbeeld kornoelje, soorten Viburnum en sommige groen blijvende siergrassen worden geplant.
Welke fabriek Ardap levert weet ik niet. Cyanamid bevat cyanide. Bij mijn weten is dit een in Nederland verboden bestanddeel voor bestrijdingsmiddelen. Ongetwijfeld bestaat er een goede vervanger zoals Delthamethrin. Merk: Denka Decis, Decis-insectenmiddel.


Wij hebben vorig september 3 Hosta-planten geplant in onze tuin. Gedurende een natte winter werden de bladeren helemaal geel en zijn vervolgens verdwenen. Wij hebben een aantal vragen:
a. is dit normaal?
b. hoe kan ik zien of de plant dood is?

Het is volkomen normaal dat Hosta in het najaar geel wordt en de bovengrondse delen volledig afsterven. Pas eind april - begin mei zullen spitse punten aangeven dat er nog leven is. De spitse punten bevatten de nieuwe bladeren in opgerolde toestand. Nog even geduld dus.

Ik heb een half overdekt balkon op het westen, waarop een grote plantenbak, afmetingen 200 x 50 x 50, staat. De bak staat langs de noordelijke afscheiding. Welke planten zijn geschikt voor deze bak?

Er zijn heel veel planten best geschikt om in deze situatie goed te groeien. Te denken valt aan: Skimmia rubella (gr.bl.), Iberis sempervirens (gr.bl.), Hosta undulata, Artemisia arbrotanum, Juniperus 'Blue Star' (gr.bl.), Festuca gracilis (gr.bl.), bonte klimop (Hedera), ananasplant (Eucomis bicolor), Acorus gramineus 'Ogon' (geelbont siergrasje), Erica's in soorten (sierheide) (gr.bl.). Daarbij kunnen best enkele eenjarige zoals vlijtig liesje (Impatiens), sleutelbloem (Primula), knolbegonia's, schildzaad (Alyssum). Begin met een 'kernbeplanting' van groen blijvende planten (gr.bl.). Rangschik ze zo dat ze kunnen uitgroeien. Alle andere planten zijn 'te gast'.

Ik ben nog niet zo lang mijn groene vingers aan het ontwikkelen maar het lukt nog niet zo erg. Ik ben begonnen met het zaaien van lobelia's binnen onder 'glas'. Het was fantastisch om te zien hoe opeens zo'n groen dichtgezaaid bedje ontstond met allemaal millimeterplantjes. Tot het moment dat ze zo'n ca 3 mm hoog waren en ca 20 per zaaibakje gebeurde er niets meer. Hebt u hierover nog 'n goede tip? Ben ik te moeilijk begonnen? Daarnaast heb ik nu al voor de tweede keer primula's voor buiten op het balkon gekocht, die na ca 2 weken hun kopjes laten hangen. Moet ik ze meer water geven, minder water, meer voedsel etc. Ik weet het niet meer!

Het zaaisel lobelia's staat te dicht opeen en heeft mogelijk 'koude' voeten. Na opkomst in plukjes moet er verspeend gaan worden. Verspenen betekent dat elk kiemplantje verplant wordt op grotere afstand van elkaar. Handig is om een dun bamboestokje te gebruiken dat aan één zijde in V-vorm wordt ingesneden. Elk kiemplantje wordt tussen de V genomen en losgemaakt van het zaaibed. Neem een satéstokje om op de nieuwe plantplaats een plantgaatje te maken. Laat vervolgens het kiemplantje uit de V op z'n plaats zakken. Een kistje met voedzame grond (humeus) en afgedekt met scherp zand is een goede 'opkweekplaats. Dek de lobelia's zo lang mogelijk af met een glasplaat - warmte! De groei wordt hierdoor bevorderd. Wanneer de plantjes ca 8 - 10 cm groot zijn, kan het afdekken met glas achterwege blijven. Geregeld de plantjes op grotere afstand zetten, totdat ze in de volle grond uitgeplant kunnen worden.
Voor primula's is een voortdurend vochtige grond een vereiste. Dus water geven. Pas op voor felle zon, anders leggen ze echt het loodje.


Wat doe je met het loof van uitgebloeide tulpen? In het voorjaar last van vorst gehad: van kleine, rose, botanische tulpjes alleen loof gezien, hortensias zien er slecht uit. Wordt dat nog wat??

Ik ga ervan uit dat u de tulpenbollen wilt bewaren tot het volgende seizoen. Nadat de tulp is uitgebloeid wacht u totdat het loof geel gekleurd is. De voedingsstoffen die in het loof aanwezig zijn, worden namelijk teruggegeven aan de bol als voedingsstof voor het volgende seizoen. Als het loof dus verkleurd is en enigszins slap hangt, dan kunnen de bollen voorzichtig gerooid worden met een spade. Het loof wordt verwijderd, de bloembol wordt schoongemaakt en hierna in een kistje tussen wat oude kranten vochtvrij bewaard om zodoende in november weer geplant te kunnen worden. Dit sluit meteen aan op uw tweede vraag over botanische tulpen die niet in bloei gekomen zijn. De enige reden die ik kan bedenken is, dat ze het vorige seizoen niet gerooid zijn, maar de hele zomer in de grond hebben gezeten. En dan wil het nog weleens gebeuren dat het jaar erna alleen loof tot ontwikkeling komt. Dit geldt niet voor narcis en crocus. Tot slot de hortensia. Het kan zijn dat deze vorstschade heeft opgelopen, maar dat wil niet zeggen dat hij doodgaat. Snoei voorzichtig al het dode hout eruit en mest hem eens flink bij met gedroogde koemest. Als er na twee maanden nog geen duidelijke verbetering is te zien, dan is het het overwegen waard om hem te rooien en te vervangen door een nieuwe. Het kan ook zijn dat de bloei dit seizoen minder is dan vorige jaren.

Kunt u mij e-mailen hoe ik coniferen (Leylandii) kan stekken?

Leylandii kunt u stekken door onder een 'bladpaar' de stengel recht door te snijden met een scherp mes. De stek dopen in stekmedium; een groeistof die de beworteling bespoedigt. Stekpoeder is te koop in een tuincentrum. De stek in scherp (= nieuw) zand steken. De stekken regelmatig licht besproeien en de eerste tijd onder glas houden. Na ongeveer acht weken zijn de stekken beworteld. Daarna uitplanten op een mengsel van 1/3 zand en 2/3 potgrond. Overigens zijn Leylandii's erg goedkoop. Maar het is leuk om te proberen!

 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.