Aangepast zoeken
Vragen & antwoorden: gazon 

  We hebben 10 dagen geleden gezaaid. Nu is het ontzettend heet. We mogen 's avonds toch lichtjes sproeien? Is het normaal dat na 10 dagen we enkel nog maar 'plekken' met gras zien (andere zijn nog vrij zanderig)?

Het is goed om in tijden van droogte pas ingezaaid gazon in de avond te sproeien. Eenmaal daarmee begonnen moet bij droogte elke dag gesproeid worden. Gras komt ooit helemaal gelijktijdig en gelijkmatig op. Geduld, het komt heus wel in orde.

Zwarte plekken in mijn gazon sinds 6 weken. Volgens tuinman 'schimmel', ik heb vorig jaar en dit jaar al met twee verschillende produkten gesproeid, tevergeefs, in het voorjaar waren ze weg, plekken worden groter en groter.

De tuinman heeft het volgens mij bij het rechte eind; de zwarte plekken in het gazon zijn een gevolg van schimmels. Die zijn helaas niet of moeilijk te bestrijden. Het beste kan de grond ter plekke van de aantasting worden verwijderd en worden vervangen. Soms helpt een flinke hoeveelheid kalk om de schimmelaantasting te verminderen of te doen verdwijnen.

Gazon 5 meter breed op 18 meter diep. Probleem: het vertoont verschillende kale plekken... Nochtans is er een regelmatige bemesting en besproeing. Kan er eventueel sprake zijn van wortelaantasting door ondergrondse insekten? Heb met spade op 2 plaatsen een proef genomen en heb geen insekten waargenomen.

Ze kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat er te kort wordt gemaaid; een lengte van 4,5 centimeter moet worden aangehouden. Te veel bemesten veroorzaakt eveneens kale plekken: hou de dosering en regelmaat goed in de gaten. Er kunnen ook schimmels, emelten of engerlingen aan het verschijnen van kale plekken ten grondslag liggen. Wat dit laatste betreft, is een diagnose moeilijk te stellen. Mocht het gazon zich op de aangetaste plekken niet herstellen, dan is vervanging van de aarde gewenst en opnieuw inzaaien noodzakelijk. Geef in ieder geval het gazon eens een kalkbemesting.

In mijn gazon zit al een paar jaar een dood stuk, daar wil het gras heel slecht of helemaal niet groeien. Ook in dat stuk soms mierennesten, die ik er dan maar weer uithaal. Waarna ik opnieuw inzaai. Kunstmest en alles al geprobeerd, niets hielp. Help mij!!!

Er zijn maar weinig situaties waarin gras niet kan groeien. In plaats van symptoombestrijding moet de oorzaak gevonden worden van waarom het gras niet kan groeien. De indicatie dat er mierennesten op die plek ontstaan of zijn, heeft wellicht te maken met het feit dat er weinig regenwater op kan neerdalen. Met andere woorden: het is een te droge plek. Staat er soms een boom of struik boven deze plek, die de neerslag opvangt of wegzuigt of is er sprake van extra schaduw?
In dat geval is wegsnoeien van takken en wortels een mogelijkheid om de situatie te verbeteren. Vervang in ieder geval de aarde van de kale plek met een flinke hoeveelheid nieuwe tuinaarde. Hierna opnieuw inzaaien of met zoden beleggen. Geef niet te veel kunstmest, want dit zorgt ervoor dat de humusomzetting veel sneller verloopt en de grond uitgemergeld raakt. Geef af en toe in het groeiseizoen een kalkbemesting. Dit is heel effectief en bindt andere kunstmeststoffen, die slechts langzaam aan de wortels van het gazon worden afgegeven.


In mei 1997 heb ik een nieuw gazon aangelegd met graszoden. Ter voorbereiding is de zware kleigrond goed omgespit en gemengd met zand en zg. tuingrond. Naderhand bleek de grond, ondanks het egaliseren met een rol, niet geheel vlak te zijn. Kan ik een en ander repareren in het najaar door het aanbrengen van een laag zand en deze stevig aan te rollen. Is het hierbij geen probleem als de laag op enkele plaatsen ca 3 cm dik zal zijn?

Ja, het gazon kan onder profiel worden gebracht door te bezanden of een mengsel van tuinaarde te mengen met veel zand en dit over het gazon uit te spreiden. Bewerk vooraf het gazon door gaten te prikken met een mestvork of gebruik een prikrol.

Reeds sinds enkele maanden heb ik in mijn gras zwarte vlekken, welke zich steeds verder uitbreiden. Het gras wordt precies verstikt door een min of meer slijmerige zwarte prop, welke iet of wat muf ruikt. Ik heb al geprobeerd ze uit het gazon te harken, zonder succes.

De vlekken zijn een gevolg van schimmels. Dit jaar (1998) komt die aantasting veel voor als gevolg van veel natte perioden afgewisseld door warmer(e). Maai het gazon niet korter dan 4 cm. Ruim het maaisel vooral af. De schimmelziekte kan tot gevolg hebben dat het gras afsterft. Plaatselijk inzaaien is dan de enige oplossing. Maak de grond goed los en zaai opnieuw in. Goede zaaitijd is (september) nu.

In mijn gazon zitten diverse soorten onkruid. Wat is de beste en meest efficiënte manier tot bestrijding hiervan, zonder dat mijn gazon hieronder lijdt? Ik heb al stikstof gestrooid en er een turflaag overheen aangebracht. Maar tot nu zonder resultaat.

ASEF Greenkeeper is een meststof voor het gazon, die ook een onkruidverdelgingsmiddel bevat. Lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Een turflaag uitstrooien over het gazon verbetert weliswaar het kunnen vasthouden van vocht in de bodem, maar is ongunstig als toepassing: de kans op mosgroei neemt hierdoor toe. Gebruik voortaan speciale gazonmest, die is goed uitgekiend en houdt het gazon in topconditie.

Wanneer kan ik het gazon nog bemesten voor de winter en waarmee?

Zo maar het gazon bemesten met een vooral stikstof houdende meststof aan het einde van het groeiseizoen is niet raadzaam. Er zijn momenteel kant-en-klaar-verpakkingen, die meestal onder de naam Gazon Overwinteringsset te koop worden aangeboden. Deze meststof bevat vooral kalk (zeewierkalk) en fosfaat. Dit is prima om het gazon de vitaliteit te geven de winter door te komen. Verkrijgbaar in een tuincentrum.

Onze tuinman wenst pas de laatste week van oktober gras te zaaien. Ondanks herhaald meedelen dat wij dit aan de late kant vinden (de meeste tuinboeken adviseren zaaien tot eind september en wij vrezen dat het graszaad zal kapot gaan door vriesweer), beweert hij dat het absoluut geen probleem is om pas zo laat in het jaar te zaaien. Is dit correct en wat zijn de eventuele consequenties van zo laat zaaien?

Gras kan bijna het hele jaar door gezaaid worden, maar... naar mate het kouder wordt/is, kiemt het zaad moeilijker. Sommige grassoorten komen dan helemaal niet op. Alleen de taaie soorten en die soorten die goed tegen (vries)kou kunnen, komen te voorschijn. Zaaien in het voorjaar betekent meteen al een grasmat, die dichter van structuur is. En alle zaden komen op. Ook die zaden die - als ze jong zijn - niet goed tegen koude kunnen, hebben gedurende de zomer dan de tijd om een goed wortelgestel te vormen. Daarna komen ze de winter wel door. Conclusie: de tuinman heeft niet helemaal ongelijk, maar het is beter te wachten tot april volgend jaar.

Ik heb een afgerasterd weiland van plm. 1000 m² met drie herten. Gedurende de regentijd in de herst/wintermaanden wordt het grasland kapotgelopen, doordat er open plekken zijn en het water niet snel genoeg kan wegzakken in de zware klei. Het begint met de open plekken, die slikplekken worden en verder kapotgelopen worden, totdat er niets overblijft van het weiland. In het voorjaar zaai ik het weiland opnieuw in en dit komt goed op, hoewel de herten erop lopen. Tijdens de zomermaanden is er voldoende gras voor de herten, maar het groeit net niet dicht genoeg om de windermaanden te overleven. Wat voor grassoort of combinatie van grassoorten kan ik het beste gebruiken, dat tegen slecht wegzakkend water kan, dat een dichte grasstructuur krijgt, dat een sterke wortel heeft die goed in elkaar groeit en waarop het hele jaar kan worden gelopen? Wat kan ik doen om de structuur van de kleigrond te verbeteren; zonder drainage vanwege de herten? Wat voor bemesting kan ik het beste gebruiken voor de groei en de verbetering van het weiland?

Het probleem is niet zozeer het graszaadmengsel, maar de structuur van de bodem. Zware klei heeft nu eenmaal de eigenschap vet te worden, zeker na regen. In de eerste plaats moet de bovenlaag worden verschraald; dat kan door er zand door te woelen of met kleigrondverbeteraar (ECOstyle). In de tweede plaats moet graszaad ook de tijd krijgen om uit te stoelen. Zaaien en gelijktijdig de herten erop houden, is geen goede start voor het grasland. Deel desnoods de weide in twee of meer delen op, zodat èn de herten kunnen eten èn het gras de tijd en de kans krijgt om te kiemen, uit te stoelen en een dichte mat te vormen. Als bemesting voor weidegrond is kalkammonsalpeter een goede (kunst)mestgift. Als organische mest is stalmest met stro aan te bevelen; dit zal ook langzaam maar zeker de structuur van de klei iets verbeteren.

Ik heb ergens iets gelezen over een zg. spuitgazon. Hierbij wordt een mengsel van graszaden, mest, onkruidverdelgers etc. over de voorbereide grond gespoten. Het zou snel resultaat hebben en voordeliger zijn dan het werken met graszoden. Nu overwegen wij dat toe te passen. Kunt u mij wellicht informatie sturen, ook over eventuele bedrijven die dit kunnen toepassen.

Aanleg van gazon met behulp van een spuitkanon bestaat inderdaad. Het behoort tot de zg. ingenieurbiologie. In o.m. Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland wordt het met succes toegepast bij grote infrastructurele werken in de berggebieden (om bergwanden e.d. mee af te werken). Welk (hoveniers)bedrijf in Nederland dit kan toepassen, is mij onbekend. Informeer eens bij de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), John F. Kennedylaan 99, postbus 85, 3980 CB Bunnik, tel. 030 6595650 - fax 030 - 659 56 55, e-mail: info@vhg.org

Mijn gazon zit vol met paddestoelen. Ik heb een tip gehad om kalk te strooien, maar dit heeft niet geholpen. Het gras wordt regelmatig gemaaid. De paddestoelen komen vooral op als het erg vochtig is of als er een badje heeft gestaan (ook veel vocht). Met droog weer en veel zon zijn ze ook zo weer verdwenen, maar ze komen toch steeds weer terug. Hebt u voor mij een oplossing? En kunt u mij vertellen of het kwaad kan voor de kinderen?

Meestal zijn deze paddestoelen niet schadelijk voor kinderen, maar ze kunnen ze maar beter niet (rauw op)eten. Het beste is de paddestoelen uit te graven, zodra ze opkomen, dus nog voor de sporen kunnen vallen. In het uiterste geval is bespuiting in een lichte dosering van Asef Bio-meeldauw-weg een oplossing.

Mijn gazon is in het derde jaar. Het was een prachtig mooi groen gazon. De laatste weken zijn er plotseling 'dode' plekken in gekomen. Willekeurig en spontaan komen ze. Eerst wordt het gras geel en daarna bruin. Wat zou het kunnen zijn en wat is de oplossing?

De oorzaak kan vochtophoping zijn. Hierdoor ontstaan schimmels die het gras belagen. Bewerk de plek(ken) met een gazonhark en strooi Asef-patentkali (K+MgO 30+10) uit over de plek. Kalium gaat schimmelvorming in het gazon tegen.

Vorig jaar in het begin van het tuinseizoen heb ik mijn grasmat van een laag kalk voorzien. Nu zijn we een jaar verder en mijn vraag is: dien ik opnieuw een kalklaag aan te brengen of beter gezegd: moet je dit jaarlijks doen of is dit maar één keer om de zoveel jaar nodig?

Kalk strooien kan en mag ieder jaar. Kalkgift is belangrijk voor andere meststoffen, die in de loop van het seizoen worden gegeven, en voor de kleur van het gras. Kalium is even goed als kalk.

Wij zijn in het bezit van een tuin van 2000 m2 met daarin een oud gazon met veel grof mos. Het gazon omspitten en vernieuwen is nog niet nodig. Hoe kunnen wij het beste het gazon restaureren?

Begin met het uitharken van het mos. Woel de grond op kale plekken licht los. Zaai in met graszaad. Strooi een flinke portie kalk over het gehele gazon. Onderhoud het gazon door regelmatig te vertikuteren en bezanden.

Ik heb altijd begrepen dat je gras moet maaien als het gras droog is. Is dit waar en wat is daar de reden van?

In principe maakt het niet uit op welk moment te maaien en of het gras nat of droog is. Het voordeel van droog gras is, dat het maaisel makkelijker van de machine en de grasmat te verwijderen is, nat gras blijft overal aan plakken. En als de messen van de machine niet scherp genoeg zijn, zal nat gras niet mooi worden afgesneden, maar wordt het lichtelijk gekneusd. Ook kan het natte maaisel, doordat het niet goed kan worden opgeruimd, schimmelziekte veroorzaken.

 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.