Aangepast zoeken
Vragen & antwoorden: algemeen



 

  Ik ben bezig met de aanleg van een Japanse tuin. Ik wil graag in deze tuin enkele heuvels creëren en de grond welke uit de vijverkuil komt hiervoor gebruiken. Edoch, de grond bestaat uit veen en de ervaring in de buurt leert dat de grond (langzaam) zakt. In een eerdere (Japanse) tuin, welke ik aangelegd heb, verschrompelde de heuvel na enkele jaren tot een klein bultje. Hoe hou ik de grond nu hoog, zodat het niet zakt?

Veengrond klinkt in bij ontwatering. Veengrond is te typeren als: nog niet volledig verteerd humeus materiaal. Helaas zit er niets anders op dan de bulten/heuvels te maken van humeus en/of venig materiaal. Opbrengen met zand zal tot gevolg hebben dat de bulten nog sneller wegzakken in het veen. Hoe lichter het materiaal, des te beter. De kern van de bult kan bv. het beste worden gemaakt van balen turfmolm. Dat verteert weliswaar ook, maar niet zo snel als los gestort veenachtig materiaal. Bijmengen van stryropor of hygromul zorgt eveneens voor een lichtgewichtconstructie.
Onderheien van de bulten lijkt mij in financieel opzicht geen haalbare zaak.


We hebben onlangs een hoekhuis gekocht (tuin ligging z/w) met een aangelegde tuin. Bij de koop is ook een stuk gemeentetuin bijgekocht (ca 165 m²). De originele tuin (60 m²) is ongeveer 20 cm opgehoogd. Nu willen wij het nieuwe stuk erbij betrekken, maar weten niet goed hoe te beginnen. Daar wij niet de financiële mogelijkheden hebben het in één keer te doen willen we het in stappen doen. We willen beginnen met ongeveer € 1.350,00, wat niet veel is. Hoe kunnen wij dit het beste aanpakken binnen ons budget?

Begin altijd met het 'frame' of 'casco'; d.w.z. omhein de tuin met bv. een heg. De volgende stap is de aanleg van paden en (eventueel) een zitplek. Daarna kunnen bomen en/of struiken worden geplant. De verfijning met borders, vijver(s) en overig meubilair is van latere zorg.
Lees ook eens de serie
Het geheim van de goede tuin in de rubriek 'algemeen'. Daarin staan bruikbare stappen beschreven. Succes.

In de hoop dat dit jaar eindelijk eens alles wat ik zaai niet alleen opkomt, maar ook overeind blijft staan, heb ik een klein kweekkasje gekocht. Nu zitten hier ook schuifjes op, waarmee je kunt ventileren. En ik 'hang' dus gelijk: hoe te vullen en te zaaien dat weet ik nu wel; maar hoe vaak moet/kan er geventileerd worden voor gezonde kwekelingetjes?

Ventileren moet gedurende de tijd dat het licht is. Zo simpel is dat. Wanneer het vriest is het aan te raden alleen overdag een uurtje te ventileren. Ik ga ervan uit dat het kweekkasje buiten staat.

Ik heb vier hoogstamkersenbomen in mijn tuin. Helaas eten de vogels vrijwel alle kersen op. Wat is uw advies?

Vroeger werden de spreeuwen/vogels weggejaagd met kleppers. In ieder geval helpt lawaai. Soms ook wordt het geluid van roofvogels ingezet om vogels te verjagen (geluidscassette of cd). Een vogelnet aanbrengen is een moeizaam werkje, maar geeft ook een redelijk resultaat. Stukjes blinkend metaal aan draden in de bomen hangen helpt ten leste ook.

Ik zou graag een terras leggen van houten tegels (1 x 1m). De ondergrond is een grasperk. Hoe ga ik te werk om zo'n terras te leggen?

Het gras kan blijven liggen. Leg er landbouwfolie overheen en prik daar op regelmatige afstand gaten in voor de ontwatering. Maak er in banen een fundering van tegels op; zodanig dat regelbalken hierop kunnen komen te rusten (afstand is afhankelijk van de lengte en breedte van de vlonder). Zorg ervoor, dat de tegels waterpas komen te liggen. Eventueel kan over de folie grind worden gestrooid. Breng de planken over de regels aan. De afstand tussen de planken is naar keus, maar een halve tot 1 cm is gebruikelijk. Dek de vlonder langs de zijkanten af met een plank. Eventueel eruit stekende folie kan naar binnen worden gevouwen. De folie is dan uit het zicht. Valt er iets tussen de naden van de vlonder door? Tsja, dat is dan jammer.

In mijn tuin overwinteren egels in een composthoop. Nu is het de bedoeling dat deze composthoop de komende maanden opgeruimd gaat worden, zoals de gehele tuin. Ik ben bang dat de egels verkassen, wat goed mogelijk is. Ik wil ze graag in mijn tuin houden. Is het mogelijk voor deze diertjes een onderkomen te bouwen. En zo ja, hoe? Ik heb al egelonderkomens gezien, kant en klaar, die ingegraven moeten worden, compleet met een tunnel.

Een composthoop is een voorkeursplaats om te overwinteren. Een plek met een los pakket bladeren is ook in trek. Kunstmatige schuilgelegenheden scoren wat minder; de woningnood moet dan wel schrijnend zijn.
Egels blijven in hun winterslaapverblijf zolang de buitentemperatuur beneden de ca 15 graden is. Hierna gaan ze zwerven en scharrelen door tuinen, landerijen etc.
Als het mogelijk is: haal de composthoop pas weg als de temperatuur lange(re) tijd boven de 15 graden blijft. Terugkeer van egels naar dezelfde plek is afhankelijk van de geschiktheid als overwinteringsplaats. Een kunstmatig gebouwd onderkomen kan, maar een berg bladeren op een rustige plek is dus net zo effectief.


Hoe moet je een grindpad aanleggen? We willen graag een grindpad aanleggen, dat gebruikt gaat worden voor dagelijks loopverkeer, en een een oprit van grind. Welke ondergrond is daarvoor nodig? Moet je met folie werken vanwege onkruid? Onze voorkeur gaat uit naar een onopvallende, geleidelijke overgang van grindpad naar tuin. Dus geen strakke zichtbare rand.

Graaf ca 10 cm grond uit daar waar het grindpad komt te liggen. Breng hierin een laag puin aan ter dikte van ca 8 cm. Wals het puin goed aan, zodat een vlakke bovenlaag ontstaat.
Breng hierover een laag zand aan en was dit in (met water). De openingen tussen het puin verdwijnen hierdoor.
Breng een nieuwe laag zand aan ter dikte van 2 - 3 cm. Hark door dit zand een flinke hoeveelheid cement. Wals opnieuw en egaliseer het zand/cementmengsel.
Zorg dat het midden van het pad een halve tot 1 cm hoger ligt dan de zijkanten.
Benevel het zand, zonder dat er plassen op ontstaan. De bovenlaag verhardt door opdroging. Strooi hierover een laag grind met een dikte van 3 - 5 cm.
Klaar.


Ik wil grof grind leggen op de oprit en in de voortuin, met een kring van Buxus in het midden van de voortuin. De ondergrond bestaat uit zware kleigrond. Mijn vragen: hoe plant ik de buxusjes door het worteldoek en zodanig dat zij geen "last" hebben van het grind. Verder vraag ik me af hoe het grind het beste te begrenzen is. Betonnen binten lijken me een oplossing. Ik zou graag willen weten of die - als ze ingegraven worden - ook nog op een laag zand moeten staan.

Het grindpad kan worden opgesloten met kantplanken (beton) of zg. tuinbandjes (10 x 5 x 100 cm). Het is niet nodig ze op/in zand te stellen; de klei geeft voldoende steun aan zijdelingse druk. Het stellen in zand gaat echter makkelijker. Buxus kan geplant worden door gaten in het worteldoek te maken. Verder zullen de planten nauwelijks last hebben van het grind. Een andere manier om het perk met Buxus te beschermen tegen het grind is door stenen kops tegen elkaar te zetten, zodat een gesloten rand ontstaat. Of nog anders: stort zelf een ronde band van beton. De vorm is te maken van dik board. Sla rondom de vorm dan een voldoende aantal piketpaaltjes als steun. In het beton een krimpnet van of betonstaven of kippengaas.

Moet een vijver nu wel of niet in de zon liggen?

Een vijver moet ongeveer zes uur zon per dag hebben. Meer zon geeft algproblemen, terwijl bij minder planten niet goed aanslaan.

We zouden een damwand willen laten aanleggen om een schuin aflopend gedeelte naar een sloot bij onze tuin te kunnen trekken. Het hoogteverschil is ca 1 à 1,5 meter. De lengte van de tuin die aan de sloot grenst, bedraagt zo'n 30 meter. Wat zijn de voor- en nadelen van zo'n damwand? Wat zou een realistische prijs zijn voor zo'n damwand (all-in)?

Nadeel is het grote hoogteverschil langs de waterkant. Met kinderen zou ik er nog een hek bovenop zetten. Als de damwand lager geslagen kan worden, valt te overwegen om het talud langer uit te trekken: in de richting van de tuin. Voordeel is dan dat het water meer beleefd zal worden vanuit de tuin.
De kosten zijn o.a afhankelijk van het materiaal, bereikbaarheid voor de puls/heistelling en de afwerking van de bovenkant van de damwand. U moet rekenen op een prijs van f 15.000,00 - f 20.000,00 in een houten uitvoering; met stalen damwandplanken al gauw f 25.000,00 - f 35.000,00. Het laatste is uiteraard duurzamer.


In een kleine nieuwbouwtuin wil ik een verlaging maken voor het speelplaatsje halverwege de tuin. Het pad naar de schuur wil ik graag af- en oplopend langs de verlaging neerleggen. Hoe pak ik dit aan, zodat het hemelwater goed wegloopt en de tegels op het schuine gedeelte blijven liggen? Om kosten te besparen wil ik gewone grijze tegels (30 x 30 en 60 x 45) gemengd met stenen gebruiken.

Als er onder het verlaagde speelplekje en het pad een dik zandpakket wordt aangebracht of al aanwezig is, hoeft er geen overlast van water te zijn. Leg de verharding van het pad en het speelplekje onder afschot naar één zijde. Dan loopt het water in ieder geval weg. Bovendien zal het gebruik van klein plaveisel in de vorm van stenen ook zorgen voor een goede verticale afwatering.

Mijn voortuin wordt van die van mijn buren gescheiden door een border met planten en een den. Deze den staat zeker 40 cm aan 'mijn' zijde. Op mijn grond dus. De boom is mij een doorn in het oog en ik prik me regelmatig aan zijn naalden als ik iets uit mijn ernaast geparkeerde auto pak.
De den groeit best hard en is nu zo'n 2 meter en 30 cm hoog en ongeveer anderhalve meter in doorsnede/spanwijdte. Ik wil hem eigenlijk verwijderen. Ik heb echter het idee dat mijn buren hier niet veel voor voelen. Kan ik dit doen zonder toestemming van mijn buren (de boom staat dus op mijn grond, maar zijn takken hangen over hun grond en hij vormt een deel van hun uitzicht) en moet ik voor dit formaat boom een kapvergunning aanvragen? Voor de goede orde, het is eigen (erfpacht)grond.

Omdat de boom ca 40 cm uit de erfgrens op uw grond staat, is de boom formeel uw eigendom en hebt u daar volledig zeggenschap over. Al vinden de buren het niet prettig als de boom wordt gekapt, zij hebben geen rechten op de boom.
Een kapvergunning is nodig als de boom op ca 1 meter hoogte een dikte heeft van 10 cm. Tegen de kapvergunning kan bezwaar of kunnen bezwaren worden ingebracht als belangen als stads- en dorpsgezicht (mede) een rol spelen. In zo'n geval is er dikwijls herplantplicht. Ook de buren kunnen bezwa(a)r(en) inbrengen, maar het lijkt mij op voorhand dat deze niet ontvankelijk wordt/worden verklaard.
Zinvol is het wel om de buren in te lichten over het voornemen tot het kappen van de boom. De overwegingen hiervoor kunnen dan worden uitgelegd. In geval van een bezwaarprocedure let de rechter erop of er zorgvuldig is gehandeld.


Ik woon op een recreatiepark in het midden van de polder (veen). Nu heeft het Hoogheemraadschap besloten om de natuurlijke vegetatie terug te brengen naar zoals het was en de waterstand te verhogen (zomer 18 cm en winter 23 cm). Wat heeft dit voor invloed op mijn tuin (bomen en struiken)?

De gegeven cijfers zeggen niet veel; het gaat erom met hoeveel centimeter het peil wordt verhoogd ten opzichte van de huidige gemiddelde waterstand en hoeveel centimeter het maaiveld boven resp. huidig en nieuw peil komt te liggen. Een voorspelling: bomen zullen het moeilijk krijgen, zo niet afsterven. Verder zal er niet veel schade ontstaan. Een en ander is wel afhankelijk van de soort boom. Peilsprongen van enkele centimeters leveren in het algemeen weinig problemen op. Als u schade verwacht of meer wilt weten over eventuele gevolgen, dan kunt u het beste een afspraak maken met het Hoogheemraadschap of een van de ingelanden. Zij ook zijn in dit verband aansprakelijk voor schade aan onroerend goed.

Ik wil op kleine schaal een formele knopentuin aanleggen met buxushaagjes. Waar kan ik informatie vinden over hoe deze tuinen vroeger werden ontworpen en welke soort planten hier in horen? Zijn hier nog veel voorbeelden van in Nederland?

Knopentuinen zijn vanaf de zestiende eeuw in ontwikkeling gekomen. Omsluiting van de vakken en de daarbij behorende (kruisende) lijnen kunnen van verschillend plantaardig materiaal zijn gemaakt. Binnen de vakken/ruimtes is gekleurd materiaal, zand in kleuren of steengruis verwerkt. In de vlakken kunnen allerlei planten worden toegepast, hetzij in pot(ten) of als grote vlakken, als het de beschouwer maar imponeert. Waar in Nederland nog knopentuinen in zuivere vorm te vinden zijn, kan ik u niet vertellen. Ik ben geen expert op het gebied van historische tuinen. Op Middachten, het Loo zijn wel verwante kenmerken te vinden. De ANWB heeft een aardig boekje uitgebracht (over): Tuinen in Nederland. Daarin staat informatie over tal van tuinen die zijn opengesteld zijn voor publiek. Wellicht brengt dit boekje u op het spoor van knopentuinen en hoe ze zijn beplant.

Bij het renoveren van onze tuin denken wij aan de aanleg van een moestuin(tje). Het lijkt echter niet evident om dit elegant in het geheel in te passen. Buxushaagjes en andere formele structuren lijken weinig aangewezen, omdat de tuin vrij 'wild' is en wij dit karakter nog willen versterken. Hoe kan men een moestuin afboorden in een wilde tuin? Aan welke vorm kan gedacht worden bij aanleg van zulke moestuin?

In een moestuin gaat het primair om het telen van groenten en kruiden. Daarvoor is een ordelijke indeling gewenst en noodzakelijk willen niet al die consumptiegewassen overwoekerd raken door daar niet thuishorende planten c.s. Het maken van 'bedden' behoort tot de layout van een moestuin. Omzomen van zo'n specifiek gebruik van een gedeelte van de tuin kan een fraai contrast geven met de overige losse opbouw van de tuin. Daarbij is het niet te vermijden dat er op dat gedeelte een meer formele sfeer ontstaat. In plaats van een geknipte haag kan een los groeiende haag worden gebruikt. Het hoeft niet in uitgesproken vierkante of rechthoekige vormen. In Denemarken zijn mooie voorbeelden te zien van moestuinen in ovale of ronde en andere vrije vormen te midden van een meer ruige, weideachtige vegetatie. Laag groeiende Liguster (Ligustrum vulgare 'Lodense'), zuurbes (Berberis buxifolia 'Nana') of Cotoneaster microphyllus, Deutzia gracilis 'Nikko', Lavandula in soorten, Potentilla in soorten en Spiraea in soorten zijn uitstekend te gebruiken heesters.

We hebben onze tuin opnieuw aangelegd, inclusief beregening e.d. Nu hebben we enkele met name smalle stroken beplanting, waar we niet kunnen komen met de sproeiers zonder muren en paden te 'raken' (ivm gebruik grondwater). Ik zoek hiervoor naar een oplossing die 'onzichtbaar' is. De bedoelde stukken liggen namelijk erg in het zicht en ik wil geen leidingen zien liggen of zo. Zijn er ondergrondse bevloeiing/druppelsystemen of zo, die dan toch een redelijke hoeveelheid water afgeven (dus meer dan paar druppeltjes)?

Voor uw probleem is er heus een oplossing. Er zijn zweetslangen of microdip-sproeikoppen, die uit het zicht of zo goed als uit het zicht zorgen voor resp. ondergrondse bevloeiing of zichtbare beregening. Van sommige merken is de sproeikop instelbaar voor de richting en hoogte, waarin en waarheen gesproeid moet worden. (Zie ook Algemeen - Op tijd en probleemloos sproeien. Hierin is ook te lezen bij welke importeurs u informatie 'op maat' kunt krijgen.

Als je de bloemen van de Hortensia wilt drogen, hoe moet je dat dan doen? En kunnen ze hun kleur behouden als je ze droogt?

Volgens de meest gebruikelijke wijze: de takken met de bloemen naar beneden hangend laten drogen. De bloemen verkleuren dan wel. Om de bloemen toch op kleur te houden zijn er de volgende foefjes:
- Snel drogen boven een warmtebron zoals een gloeiende kachel, een grill of barbecue. Blijf er wel bij, want het gaat heel snel.
- Makkelijker is het om de bloemen te bespuiten met antivries. Spuit de vloeistof zeer overvloedig. Hang de bloemen daarna op om te drogen.


Is er een mogelijkheid om bemesting toe te voegen aan het water dat via het Gardena-druppelsysteem hanging baskets van water voorziet?

Het ligt eraan welk systeem van Gardena u hebt. De vakantiebewateringsset van Gardena (art. nr.1266) werkt met een voorraadvat (9 l). Het is mogelijk om daarin de 'happy garden'-mineralen van Gardena op te lossen.

Hoe kan ik gras composteren? Ik heb een grote tuin, waar voorlopig voornamelijk gras zal groeien. Er is dus weinig ander groenafval dan maaisel. Alle composthandleidingen zeggen dat er slechts weinig gras door de composthoop kan. Dus wat te doen met vooral gras (anders dan naar de stort brengen)?

Gras kan heus wel gecomposteerd worden. Alleen als het gras in het zaad is gelopen, is het af te raden. De zaden rotten nl. uiterst langzaam en komen aan de groei bij gebruik van de compost. Aan te bevelen is een compostmaker, zoals Asef bio-compostmaker of van ECOstyle.





 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.