Aangepast zoeken
Snoeien - of niet? 

   
Er zijn bomen en struiken die helemaal niet gesnoeid hoeven te worden en er zijn er die juist door snoeien beter of rijker bloeien.
Door snoeien en knippen worden bomen en struiken in vorm gehouden, waardoor ze langer leven. Of om een gekunstelde vorm aan de verschijningsvorm te geven. Gestileerde vormen krijgen een steeds belangrijkere plaats in de tuin. Niet alleen een strak geschoren heg is daar een voorbeeld van, maar ook in vorm geknipte bollen en figuren.

Apart van de hortensia snoeien wij in zes stukken:
Scheuren en delen vaste planten Snoeien van struiken en heesters
Sierbomen verzorgen en snoeien Snoeien en vormen van klein fruit
Boomfruit snoeien Verzorging van druiven
 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.