Aangepast zoeken
Chrysosplenium alternifolium, een zeldzame plant

r>

 

  De goudveil is zeldzaam en nauwelijks in het wild te vinden. In heemparken soms aangeplant of uitgezaaid. Vanaf maart tot in mei bloeit goudveil letterlijk met goudgele bloemetjes boven lichtgroene, hartvormige bladen.
Chrysosplenium alternifolium is maar zeldzaam te vinden in Nederland
In levende hoogveengebieden op een pleistocene ondergrond komt de plant in kleine aantallen nog voor, ook in Nederland en België. Daarbuiten zijn er in Ierland, het verre noorden van Canada en in Alaska nog flinke aantallen te vinden. Het is niet echt een tuinplant.

De goudveil behoort tot de steenbreekfamilie (Saxifragaceae). Er komen twee soorten in de natuur voor: Chrysosplenium alternifolium (verspreidbladige goudveil) en Chrysosplenium oppositifolium (paarbladige goudveil). Belangrijk verschil tussen deze twee soorten is de vorm van de stengel. De verspreidbladige goudveil heeft een min of meer driehoekige stengel, terwijl de paarbladige goudveil een vierkante stengel heeft. De paarbladige Goudveil heeft de bladen tegenoverstaand, de andere soort heeft deze juist verspreid staan.

De bladen van een goudveil liggen bijna als lovertjes over elkaar.
Een goudveil kan dicht zijn bezet met minuscuul kleine bloemen
Het blad is enkelvoudig, rond of niervormig. De rand is duidelijk gekarteld. Bloemen zijn centraal boven het dek van bladen geplaatst. De bloeiwijze is die van een schermvormige tros. De vier bloembladen zijn met elkaar vergroeid, daarboven staan acht meeldraden met twee stijlen. De verspreidbladige goudveil is een meerjarige, kruidachtige plant en tweeslachtig. Na de bloei vormen zich ronde zaden, die eerst nog lang in de open vrucht blijven liggen. Ten slotte rollen de zaden uit de schuin staande, ovale vorm van het vruchtbeginsel. Door deze wijze vormt de plant zich tot grote plakkaten.

Het verdwijnen van de goudveil is vooral een gevolg van de waterstandverlaging in hoogveen- en landbouwgebieden. De goudveil groeit bij bronbeken en op vochtige plaatsen langs bossen waar ijzerrijk water dicht onder het oppervlak aanwezig is. Het is een schaduwplant.
Als u de goudveil wilt bewonderen, dan kan dat in het Jac.P. Thijssepark in Amstelveen.


 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.