Aangepast zoeken
Vaste planten geven geur en kleur aan tuin en balkon 

   
Vaste planten zijn essentieel in elk tuinconcept. De veelheid aan soorten en variëteiten,
Gentiana asclepiadea
kleuren en verschillen in groeihoogte maken het moeilijk om daarin een goede keuze te maken. Niet elk detail dat een plant typeert, is van doorslaggevende betekenis bij toepassing in uw tuin. Wel van belang is of een plant gangbaar is in de handel en vooral of hij goed kan groeien. Eigen smaak speelt in de inrichting en de keuze van beplanting terecht een grote rol. Door beschrijvingen van de verscheidenheid aan vaste planten willen wij u helpen uw kennis daarover te vergroten. Om ook 'ns wat anders te proberen?

Wat u zoal kunt planten
Al 'onze' vaste planten staan in alfabetisch gesorteerde namenlijsten. U kunt kiezen uit een lijst met Nederlandse namen (voor zover bestaand) met daarachter de Latijnse namen. Of omgekeerd: eerst de Latijnse namen met daarachter de Nederlandse (alweer voor zover bestaand).

Nederlands/Latijn
Eenjarig Klimplanten
Tweejarig Bodembedekkers
Vaste planten Kuipplanten
Succulenten Bamboes en siergrassen
Bollen en knollen Orchideeën
The Edible Garden Diverse

Latijn/Nederlands
Eenjarig Klimplanten
Tweejarig Bodembedekkers
Vaste planten Kuipplanten
Succulenten Bamboes en siergrassen
Bollen en knollen Orchideeën
The Edible Garden Diverse
 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.