Aangepast zoeken
De bodem bestaat uit veel grondsoorten; 

  niet de plant wordt bemest, maar de bodem

Op welke grondsoort groeit welke plant het beste?
'In de wolken, waar nog regen zit' (vrij naar Ida Gerhardt)
Waarom groeit die ene plant wel in Limburg en niet in Friesland? Welke grond moet er gebruikt worden om een terras of tuinpad aan te leggen, hoe dik moet zo'n laag zijn? Is 't nou grond of bodem? En waarmee en hoe vaak moet ik mijn planten bemesten?


Bodem, water en lucht voeden de plant Bodem is grond
Bemesten met kunstmest Bemesten met organische mest

Verder gaat het hier in de grond van de zaak ook nog even over:
Composteren Bijmesten
Bodemstructuur verbeteren De worm
 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.